Nguyễn Thu Hằng - thủ khoa Nhạc viện Hà Nội là cô gái may mắn được Quang Hải tặng vé...