Thế Giới

Tin tức quốc tế mới nhất, cập nhật tình hình thời sự thế giới 24h xung quanh các lĩnh vực quân sự, tài chính, kinh tế. Thông tin về người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.